Välkommen!

Tjänster

Bra att veta

Kontakt

Visste du att ...

  • alla tillgångar (även det makarna ägde innan giftermålet) delas lika vid skilsmässa?
  • icke gemensamma barn (särkullbarn) har rätt att få ut hela sitt arv direkt när föräldern avlider?
  • ni som är sambor inte ärver varandra enligt lag?
  • enskild egendom ärvs av make och inte av barnen?

Vill du ...

  • behålla alla dina tillgångar vid en eventuell framtida skilsmässa?
  • minska särkullbarns rätt till arv?
  • att din sambo ska ärva dig?
  • att barnens gåvor och/eller arv efter dig ska vara deras enskilda egendom?
  • ha möjlighet att överta din avlidne kompanjons aktier - så att du slipper bli kompanjon med den avlidnes make eller barn?

Då kan jag hjälpa dig!

Juristerna G Waern. Östra Storgatan 7, 3tr, 553 21 Jönköping
Tel. 070-359 33 70, Fax 036-71 17 80. gw@juristernafow.se